Seminarium Instytutu Inżynierii Mechanicznej - referat dr hab. inż. Moniki Aniszewskiej i dr hab. inż. Arkadiusz Gendka

Zapraszam na Seminarium Instytutu Inżynierii Mechanicznej.
Odbędzie się ono we wtorek 9 marca o godzinie 9.15 za pośrednictwem platformy MOODLE.
Przewiduję następujący przebieg spotkania:
  • referat dr hab. inż. Moniki Aniszewskiej i dr hab. inż. Arkadiusz Gendka na temat przebiegu i rezultatów pobytu na stażu naukowym w Uniwersytecie w Pradze,
  • informacja dotycząca zasad obliczania slotów i udziałów punktowych w zbliżającej się ocenie jednostek naukowych,
  • informacja dotycząca artykułów w czasopismach spoza listy “IM” wykazanych do oceny parametrycznej jednostki.

mikrofon-310x196