Instytut Inżynierii Mechanicznej

Główny kierunek badawczy Instytutu obejmuje rozwijanie nowoczesnych techniki technologii w produkcji rolniczej i leśnej oraz technologii energii odnawialnej wraz z modelowaniem systemów i procesów inżynierii produkcji i zarządzania.

Prace badawcze w Instytucie prowadzone są wielotorowo i dotyczą zagadnień związanych z systemami i technologiami bazującymi na odnawialnych źródłach energii, z automatyzacją, wizualizacją i monitorowaniem procesów produkcyjnych, technologiami utrwalania żywności,  zarządzaniem produkcją i usługami, modelowaniem i symulacją procesów roboczych przemysłu rolno spożywczego oraz doskonaleniem procesów technologicznych w rolnictwie i leśnictwie.

Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne


Oferta badawcza

Nauka w Instytucie