Instytut Inżynierii Mechanicznej

Główny kierunek badawczy Instytutu obejmuje rozwijanie nowoczesnych techniki technologii w produkcji rolniczej i leśnej oraz technologii energii odnawialnej wraz z modelowaniem systemów i procesów inżynierii produkcji i zarządzania.

Prace badawcze w Instytucie prowadzone są wielotorowo i dotyczą zagadnień związanych z systemami i technologiami bazującymi na odnawialnych źródłach energii, z automatyzacją, wizualizacją i monitorowaniem procesów produkcyjnych, technologiami utrwalania żywności,  zarządzaniem produkcją i usługami, modelowaniem i symulacją procesów roboczych przemysłu rolno spożywczego oraz doskonaleniem procesów technologicznych w rolnictwie i leśnictwie.

MicrosoftTeams-image (3)

Aktualności

Konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesora Andrzeja Chochowskiego

Konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesora Andrzeja Chochowskiego KATEDRA PODSTAW INŻYNIERII I ENERGETYKI Instytutu Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na konferencję jubileuszową pt.: “ENERGETYCZNE ZAGADNIENIA INŻYNIERII MECHANICZNEJ W BADANIACH I KSZTAŁCENIU AKADEMICKIM“  Konferencja organizowana jest z okazji 70-lecia Prof. dr hab. inż. Andrzeja Chochowskiego, wieloletniego dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i […]


Oferta badawcza

Nauka w Instytucie