Instytut Inżynierii Mechanicznej

Główny kierunek badawczy Instytutu obejmuje rozwijanie nowoczesnych techniki technologii w produkcji rolniczej i leśnej oraz technologii energii odnawialnej wraz z modelowaniem systemów i procesów inżynierii produkcji i zarządzania.

Prace badawcze w Instytucie prowadzone są wielotorowo i dotyczą zagadnień związanych z systemami i technologiami bazującymi na odnawialnych źródłach energii, z automatyzacją, wizualizacją i monitorowaniem procesów produkcyjnych, technologiami utrwalania żywności,  zarządzaniem produkcją i usługami, modelowaniem i symulacją procesów roboczych przemysłu rolno spożywczego oraz doskonaleniem procesów technologicznych w rolnictwie i leśnictwie.

Aktualności

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Weronika Tulej

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora – mgr inż. Weronika Tulej Postępowanie prowadzone w Instytucie Inżynierii Mechanicznej SGGW w Warszawie:  mgr inż. Weronika Tulej „Potencjał materiałowo-energetyczny wytłoków z jabłek” Słowa kluczowe: wytłoki z jabłek, suszenie, metody suszenia, modelowanie, właściwości   Promotor: dr hab. inż. Szymon Głowacki, prof. SGGW   Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można się […]


Oferta badawcza

Nauka w Instytucie