Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora – mgr inż. Jarosław Margielski